Brookwood Cluster Schools

Since 2002, over $111,000 has been provided in grant money to assist Brookwood educators with innovative projects that would not have been funded through the county or state.

Click here to see our Spring 2018 Newletter

Click here to learn more about Business Partnerships

Brookwood Elementary School
Cheri Carter, Principal

Craig Elementary School
Angie Wright, Principal

Gwin Oaks Elementary School
Dr. Craig Barlow, Principal

R. D. Head Elementary School
Lisa Marie Johnson, Principal

Alton C. Crews Middle School
Dr. Stacey Schepens

Five Forks Middle School
Christine Douthart, Principal

Brookwood High School
Bo Ford, Principal

My Profile

Profile Avatar
GarthEve851
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******
badania fizykochemiczne Nadzwyczaj ważne znaczenie ma w przemyśle chemia fabryczna, bowiem to ona stanowi główny dział produkcji, to właśnie dzięki jakiemu mamy możliwość zajmować się wyrobem rozmaitych materiałów, towarów, towarów oraz usług. Dzisiaj chemia przemysłowa uważana jest za dział, to naturalnie dzięki jakiemu dopuszczalne staje się codzienne wydobywanie oraz przetwarzanie wszystkiego typu surowców, jakie są osiągalne za pomocą maszyn oraz to naturalnie dzięki zastosowaniu równego podziału pracy - przetestuj produkty biobójcze. Celem chemii przemysłowej jest, więc wykorzystanie możliwości po to, żeby zostały one użyte w konkretnych i należytych celach. Chemia przemysłowa ma gigantyczny wpływ na wiele dziedzin produkcji przemysłowej, a też wywiera znaczący wpływ na inne dziedziny gospodarki etnicznej i na ogólny rozwój kraju. Chemia przemysłowa wywiera wymowny wpływ na przemysł, skutkiem tego również niektórzy twierdzą, że spełnia misje typu: ekonomicznego, cywilnego i przestrzennego. Tworzy ona dochód narodowy, daje miejsca pracy i tworzy innowacyjne towary substytuty i towary. Przemysł chemiczny jest jedna z najogromniejszych i najlepiej rozwijających się gałęzi przemysłu. Wynikiem jego przedsięwzięcia jest chemia przemysłowa. Dzielimy ja na chemie organiczną oraz nieorganiczną. Chemia organiczna to węgiel kamienny, gaz ziemny, ropa naftowa, kauczuk, drewno oraz dużo innych substancji pochodzenia organicznego. Chemia nieorganiczna to artykuły z udziałem takich pierwiastków jak siarka, sole mineralne, azot itp. Chemie przemysłową możemy podzielnic także pod względem wielkości jej produkcji. Wielka chemia to produkty wytwarzane na ogromna skale. Ich produkcja zazwyczaj jest niedroga. Do przykładów tzw. dużej chemii jesteśmy w stanie zakwalifikować wszystkie rodzaje paliw, nawozów sztucznych oraz niektóre tworzywa sztuczne. Chemia małotonażowa zajmuje się zwłaszcza produkcja leków i kosmetyków.